خانه » مقاله » دارا از سوئد: حزب دمکرات سوئد چگونه رأی دهندگان را جذب میکند ؟

دارا از سوئد: حزب دمکرات سوئد چگونه رأی دهندگان را جذب میکند ؟

در برنامۀ “تفسیر خبر” جمعه ۲۹ نوامبر، کلیپی از یک نمایندۀ پارلمان اروپا از حزب “دموکراتهای سوئد” درحمایت از مردم به پا خاستۀ ایران پخش شد که مرا وادار نمود مطلب خلاصه زیر در مورد حزب این نماینده را برای
آگاهی شما ارسال کنم. آن گونه که من با اطلاع از مواضع این حزب از سخنان این نماینده برداشت میکنم نظر وی برآن است که در ایران شرایطی ایجاد شود که ایرانیان مقیم اروپا و به طور اخص سوئد به کشور خود بازگردانده شوند
که البته از نظر من هیچ ایرادی بر این آرزوی وی وارد نیست زیرا این ما ایرانیان خواهیم بود، که اگر اجبارأ اخراج نشویم، باید در آن روز فرخنده تصمیم خود را برای بازگشت عملی گردانیم.

حزب Sverigedemokraterna حزب دموکراتهای سوئد، )بخوانید حزب دموکراتهای سوئدی خواه( در ششم فوریۀ ۱۹۸۸ از تجمع چندین تشکل فاشیستی و نئونازیستی، که در ظاهر مواضع خود را با قوانین کشور سوئد تعدیل کردند، پایه گرفت. از جمله سازمان های تشکیل دهندۀ این حزب، سازمان “سوئد برای سوئدی ها” بود که فعالیت این سازمان نئونازیستی تا پیش از تعدیل نظریات خود ممنوع بود و به طور زیرزمینی صورت میگرفت. پایه گذاران وچهره های خط مقدم این حزب از عناصر شناخته شدۀ بسیار افراطی بودند که در دهۀ ۷۰ و ۸۰ میالدی در تشکالت
فاشیستی، نئونازیستی، ناسیونالیستی تا حد شوینیستی با گرایشات نژادپرستانه فعالیت شدید و گسترده داشت ه و حتی درمراسم خصوصی خود با اونیفورم ارتش نازیها، زیر پرچم صلیب شکسته عکس یادگاری می گرفتند.

مانیفست این حزب فقط و فقط در مورد مهاجران، پناهندگان و مشکالت ناشی از ورود و وجود آن ها در کشور سوئد ا ست و ازنکتۀ قابل توجهی برای ادارۀ امور کشور برخوردار نیست. به طوری که اگر مشکل مهاجران به گونه ای حل شود این حزب در انتخابات آینده هیچ رأی دهندهای نخواهد داشت.

در انتخابات پیش از سال ۲۰۱۰ میالدی این حزب زیر مرز ۴ %الزم برای ورود به مجلس ملی سوئد Riksdag بود
اما در آن انتخابات موفق شد با کسب ۷.۵ %آرا با ۲۰ نماینده وارد مجلس شود. چون آرایش مجلس در آن انتخابات به گونه ای شد که آرای نمایندگان این حزب در تصمیمات مجلس نقش سرنوشت سازی داشت سایر ۷ حزب سنتی مجلس سوئد تصمیم گرفتند که این حزب را بایکوت کرده و از آرای آن برای موفقیت طرح ها و لوایح خود استفاده نکنند.

در انتخابات سال ۲۰۱۸ مجلس سوئد حزب “دموکرات‌های سوئد” با ۱۷.۵% آرا و ۶۲ نماینده از نظر تعداد آرا با اندک اختلاف با حزب “میانه‌رو” با ۱۹.۸% آرا و ۷۰ نماینده در ردیف سوم قرار گرفت . که این امر نشان از مواضع مردم سوئد در قبال ورودبیشمار پناه جویان در موج مهاجران پیاده در پائیز ۲۰۱۵ دارد.

در حال حاضر ۳ نماینده از ۲۰ نمایندۀ کشور سوئد در پارلمان اروپا از اعضاء این حزب میباشند.
در لینک ویکی پدیا اطلاعاتی به زبان فارسی در مورد این حزب موجود است
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9
%۸۷%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
اما اطلاعات در مورد این حزب به زبان انگلیسی کاملتر میباشد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden_Democrats
با سپاس و ایفاد احترام
دارا صفری
استکهلم – سوئد/اول دسامبر ۲۰۱۹

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*