خانه » مقاله » نامه سرگشاده جمعی از اسرای جنگ تحمیلی به رهبر رژیم ایران سید علی خامنه ای
نامه سرگشاده جمعی از اسرای جنگ تحمیلی به رهبر رژیم ایران سید علی خامنه ای

نامه سرگشاده جمعی از اسرای جنگ تحمیلی به رهبر رژیم ایران سید علی خامنه ای

روزی که ما از زندانهای رژیم منحوس صدام حسین آزاد شدیم و به کشور عزیزمان ایران برگشتیم مردم
غیورایران نام “آزادگان” بر ما نهادند و ما این اسم را تا امروز با خود یدک میکشیم و به آن افتخار
میکنیم.اینک فرزندان نسل ما درتمامی شهرها و خیابانهای ایران آزادی را فریاد میزنند ولی توو کلیه
عوامل رژیم سرکوبگرتآنها را اغتشاشگر مینامند در حالیکه آنها فقط طبیعی ترین حقشان یعنی آزادی
را فریاد میزنندولیعوامل تو در خیابانها آنها را به گلوله بستند وکشتند و بسیاری از آنها اینک در
زندانهای رژیم تو زندانی هستند. مردم دلیرو شجاع ایران در تمامی سالهایی که تو برآنان حکومت
میکنی نه طعم آرامش را دیده اند و نه طعم آزادی. البته خودت به درستی این موضوع را درمجلس
خبرگان رهبری زمانی که نمایندگان آن تو را بعنوان رهبر بعد از روح الله خمینی انتخاب کردند قاطعانه
گفتی: (باید خون گریست به حال ملتی کهبخواهند من رهبرشان باشم). شما بدرستی حق مطلب را ادا
کردی و ملت درد مند ایران در تمامی این سالها بدلیل بی لیاقتی و بی کفایتی شماو عوامل تحت فرمانت
خون گریه کردهاند و میکنند. ولی یادت باشد که مردم ایران در سی و چهار سال پیش شما را انتخاب
نکردند و این مجلس فرمایشیخبرگان رهبری بود که با حیله ها و ترفندهای شخص اکبرهاشمی
رفسنجانیخلعت رهبری را برای قامت شما دوختند و برتنتان کردند. اینک ولی مردم ایران یکپارچه در
کوی و خیابان فریاد میزنند که رژیم خودکامه و استبدادیشما را نمیخواهند و شما و عواملت بایستی هر
چه زودتر گورتان را از مملکت ما گم کنید و به همان کشورهایی بروید که در تمامی این سالها پول های
دزدی و غارت شده از بیت المال مردم ایران رابه آنجا برده اید. ختم کلام …. ما جمعی از اسرای جنگ
تحمیلی بین ایران و عراقبه تو ای سید علی خامنه ای که خودت را رهبررژیم جمهوری اسلامی ایران
میدانی هشدار میدهیمکهاز خشونت و کشتار مردم ایراندست برداریو تا دیرنشده چمدانهایت را ببندی
و با تمامی عواملت که ذوب در ولایت تو هستند خاک ایران را ترک کنی وگرنه بلایی بدتر از صدام
حسین و قذافی برسرشما و عوامل سرکوبگرت خواهد آمد و تک تکتان در دادگاههای مردم ایران به جرم
جنایت علیه بشریت وغارت اموال مردم ایران محاکمه خواهید شد. ما تا آخرین نفس در کنارفرزندانمان
در خیابانها و کوچه های ایران زمین آزادی را فریاد میکشیم و شما بی هویت های غیر ایرانی را
ازکشورعزیزمان ایران بیرون میکنیم و آنروز دیر نیست. برای آزادی ایران ازچنگال شما اهریمنان با
تمام وجودمان با شما میجنگیم و شما را در هم میشکنیم.
زنده باد آزادی ، زنده باد ایران وجوانان با غیرتش، زنده باد مردم دلیروغیورایران زمین
زن ،زندگی ، آزادی .مردم ایران همگی برعلیه این دشمنان ایران بپاخیزید … پیروزی نزدیک است.
جمعی از اسرای جنگ تحمیلی ایران و عراق
به تاریخ بیستم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی (برای ثبت در تاریخ)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*