باربودا (مجموعه داستان)/رضا اغنمی

  نویسنده: سپیده زمانی ویراستار: سایه اقتصادی نیا صفحه آرا: سعید کاوندی طرح جلد: گلریز گرگانی ناشر: بدون. چاپ اول۱۳۹۶   این دفترشامل ده داستان کوتاه است با زبانی ساده وگفتمان هایی صمیمانه درفضایی عادی و دوستانه. هریک ازداستان ها، گرچه به ظاهر روایت گذرائی ازامور زندگی همیشه جاری هستی ست در بودن و شدن … ادامه خواندن باربودا (مجموعه داستان)/رضا اغنمی