خانه » ضمیمه ورزشی خلیج فارس » اعضای مجمع فدراسیون کشتی برای دومین بار با استعفای خادم مخالفت کردند /امیر خسروجردی

اعضای مجمع فدراسیون کشتی برای دومین بار با استعفای خادم مخالفت کردند /امیر خسروجردی

در پایان دومین مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی، اعضا به رسول خادم تکلیف کردند که به فدراسیون بازگردد.

در مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی که دوشنبه، بیستم فروردین با حضور محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی وزیر ورزش و شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک و در غیاب رسول خادم در محل آمفی تئاتر آکادمی ملی المپیک تهران برگزارشد، اعضای مجمع برای مرتبه دوم ضمن مخالفت با استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون از تعیین سرپرست برای فدراسیون کشتی نیز خودداری کردند.
دراین حال، اعضای مجمع فدراسیون کشتی امروز با ارسال نامه ای به مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با حمایت دوباره از رسول خادم از وزیر خواستند تا مقدمات بازگشت خادم را به فدراسیون فراهم آورد. با تلاش‌های اعضای مجمع و مخالفت امروز آن‌ها با کناره گیری رسول خادم از فدراسیون کشتی امیدها برای بازگشت او به ورزش اول ایران بیشتر شده است.