خانه » ضمیمه ورزشی خلیج فارس » امامعلی حبیبی: مثل یک پدر به خادم توصیه می کنم که به کشتی برگردد /امیر خسروجردی

امامعلی حبیبی: مثل یک پدر به خادم توصیه می کنم که به کشتی برگردد /امیر خسروجردی

امامعلی حبیبی، نخستین طلایی تاریخ المپیکی ایران با بیان اینکه حضور رسول خادم درکشتی ضروری است، گفت:«مانند یک پدر به او توصیه می کنم که به کشتی برگردد».

در پی استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، امامعلی حبیبی یکی از اسطوره‌های کشتی ایران و اولین دارنده نشان طلا تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک دراین باره به خبرگزاری ایسنا گفت:«من اهل مداهنه نیستم، اما به عنوان اولین طلایی تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک و با احترام به همه روسا باید بگویم که درعمرم رئیس فدراسیونی ندیدم که از رسول خادم بهتر باشد. البته دغدغه‌های خادم نیز شخصی نیست بلکه دغدغه او بزرگی و منافع کشتی کشور است».
وی تصریح کرد:«به رسول خادم توصیه می‌کنم که اگرچه شاید برای موفقیت همه چیز مهیا نباشد، اما به خاطر کشتی‌گیران و عزت کشتی ایران هم که شده بماند و به کارش ادامه دهد. به عنوان یک پدر نیز از او درخواست دارم که به خاطر سربلندی کشتی ایران، بماند».