خانه » ضمیمه ورزشی خلیج فارس » دادکان: آقایانی که وزیر ورزش نشدند سر از کمیته المپیک درآوردند/ امیر خسروجردی

دادکان: آقایانی که وزیر ورزش نشدند سر از کمیته المپیک درآوردند/ امیر خسروجردی

محمد دادکان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال با انتقاد از حضور صالحی امیری درسمت ریاست کمیته ملی المپیک، انتخابات این کمیته را زیر سئوال برد.

دادکان که امروز چهارشنبه، چهارم بهمن با رادیو ورزش مصاحبه می کرد درباره نگاه مسئولان دولتی به ورزش گفت: بحث ورزش در دنیا فوق العاده مهم و تاثیرگذار است. دنیا از افرادی استفاده می کند که بسیار متخصص هستند، اما متاسفانه در ایران مدیریت ورزش نسبت به دنیا متفاوت است. ما آیتمی به نام تعهد هم ایجاد می کنیم. البته در دنیا هم وجود دارد، ولی من فکر می کنم این موضوع را به نحو دیگری پوشش می دهند.
وی تصریح کرد: در این ۴۰ سال کم دیدیم که مسئولین از مدیران ورزشی استفاده کنند وما نسبت به دنیا عملکرد متفاوتی داشتیم. خیلی راحت قول هایی را می دهیم که سر کار بیاییم. آقای رئیس جمهور محترم معتقد بودند که باید از ورزشی ها استفاده شود، اما باز هم دیدیم که این اتفاق نیفتاد.نه در این دوره از ریاست بلکه روسای جمهور گذشته هم هیچ یک از مدیران ورزشی استفاده نکردند. در واقع ورزش در کشور بی اهمیت است و افراد، دوستان خود را بر سرکار می آورند. وقتی من سر کار می آیم دنبال این هستم که رفقایم بیکار نمانند.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در ادامه درباره حضور سیاسیون در ورزش اظهارداشت: فکر کنم ۱۶ یا ۱۷ وزارتخانه داریم، وقتی فردی به او نمی رسد که در وزارتخانه ای مشغول به کار شود و هیچ جایگاهی ندارد سر از کمیته ملی المپیک در می آورد، ورزش که حیات خلوت نیست، کسانی که بیرون نشسته اند و تجربه کافی ندارند بیایند و در ورزش مدیریت کنند.
محمد دادکان افزود: واقعاً باید برای اهالی مجمع که به این افراد رأی می دهند تأسف خورد که چرا به فردی رأی می دهند وقتی خبره ورزشی نیست. نمی گویم او صلحایت دارد یا نه. اما برای آنکه میز خودشان را حفظ کنند رای می دهند.سه نفر از روسای فدراسیون ها با ما صحبت کردند و گفتند به ما دستور داده اند و گفتند باید رای بدهید. من گفتم که شخصیت شما اجازه این کار را می دهد؟ چرا باید به فردی که صلاحیت ندارد رأی بدهید؟ آنها به من گفتند آدم از اصل بیفتد ولی از اسب نیفتد. آیا این برای جامعه جوان و ذات انسان درست است؟
وی گفت: من یک سئوال دارم در برنامه خوب ورزشی تان پرسشی را طرح کنید تا مردم به مدیران ورزشی رأی بدهند، اگر بیش از ۲ درصد رأی آوردند من برای همیشه خاموش می شوم و راجع به مشکلات ورزشی هیچ صحبتی نخواهم کرد. می دانم مقبولیت ندارند. اگر پولی جایی تزریق می شود برای آقایان نیست و برای ملت است.