خانه » ضمیمه ورزشی خلیج فارس » برزگر: تصمیمات درشورای فنی کشتی براساس خرد جمعی است امیر خسروجردی

برزگر: تصمیمات درشورای فنی کشتی براساس خرد جمعی است امیر خسروجردی

منصور برزگر، عضو شورای فنی کشتی آزاد فدراسیون کشتی گفت: دراین برهه از زمان حضور رسول خادم درراس کادر فنی کشتی آزاد ضروری بود.

پس از اینکه هفته گذشته شورای فنی کشتی آزاد فدراسیون کشتی، رسول خادم رئیس این فدراسیون را با حفظ سمت به عنوان مدیرفنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان انتخاب کرد، منتقدان با زیرسئوال بردن این تصمیم شورای فنی اعتقاد دارند این کار باعث تک محوری در فدراسیون کشتی خواهد شد.
منصور برزگر، سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران و عضو شورای فنی فدراسیون کشتی در واکنش به منتقدان این تصمیم به خبرگزاری تسنیم گفت: اعضای شورای فنی تیم‌های ملی با بررسی تمامی جوانب تا پایان جام جهانی کشتی آزاد به رسول خادم مجوز حضور به عنوان مسئول فنی تیم ملی کشتی آزاد را دادند تا در این مدت بتوانیم برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی تصمیم‌‌گیری کنیم.
وی افزود: چه در شورای فنی و چه در کادر فنی تیم های ملی رده های مختلف کشتی تصمیمات بر اساس مصوبات و آئین‌نامه‌ها و خرد جمعی گرفته می‌شود و اینکه از سوی برخی اهالی کشتی مطرح شود که تمام تصمیمات فنی و مدیریتی در کشتی فردی گرفته می‌شود بیشتر حاکی از ناآگاهی و دور بودن از شرایط این روزهای کشتی است که از این دوستان می خواهم از نزدیک مسائل را دنبال کنند تا واقعیت را ببینند.
سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران تصریح کرد: سابقه تمامی افرادی که در شوراهای فنی حضور دارند مثل امثال ابراهیم جوادی و محمد حسن محبی مشخص است و قطعا برای نظرات خود ارزش قائلند  و به هیچ عنوان زیر بار نمی‌روند که کس دیگری برایشان تصمیم‌گیری کند.